Événements Spectacles

février

020215 h 00 min16 h 00 minLounge & Lullaby

030214 h 00 min18 h 00 minKannerfuesbal 2019

030214 h 00 min18 h 00 minKannerfuesbal - bal de carnaval pour enfants

080215 h 00 min16 h 00 minLounge & Lullaby

090215 h 00 min19 h 00 minKannerfuesbal

100214 h 00 min18 h 00 minKannerfuesbal

100214 h 30 min17 h 00 minKannerfuesbal

100214 h 30 min18 h 00 minKannerfuesbal

100215 h 00 min18 h 00 minKANNERFUESBAL - Holzem

150215 h 00 min16 h 00 minLounge & Lullaby

1602(02 16)10 h 00 min24(02 24)17 h 00 minFueswoch an der Robbesscheier

1702(02 17)9 h 00 min19(02 19)19 h 00 min99 Luftballons - Singworkshop für Kinder

190215 h 30 min17 h 00 minCINÉ-GOÛTERS

240214 h 00 min18 h 00 minKANNERFUESBAL

240214 h 30 min17 h 30 minKannerfuesbal Reisduerf

mars

010319 h 00 min03(03 3)22 h 00 minBLUE MAN GROUP

020310 h 00 min12 h 30 minRONDERËM D’MÄERECHER 5 : GRIICHENLAND

2303(03 23)10 h 00 min24(03 24)17 h 00 min«Sang mat Family»

240317 h 00 min19 h 00 minConni - Das Schul-Musical!

240317 h 00 min18 h 45 minCONNI - DAS SCHUL-MUSICAL

avril

020415 h 30 min17 h 00 minCINÉ-GOÛTERS

mai

210515 h 30 min17 h 00 minCINÉ-GOÛTERS

juin

160614 h 00 min18 h 00 minINSTRUMENTE-PARCOURS 2019

160615 h 00 min15 h 40 minSENEGALLIARDE

Pin It on Pinterest

X